Đại Hồng Chung 350kg Bằng Đồng Đỏ

Đại Hồng Chung 350kg Bằng Đồng Đỏ được chế tác thủ công theo yêu cầu của quý chùa. Sản phẩm được kiểm duyệt chất lượng, tiếng Chuông.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)