Chuông Đồng 250kg Bằng Đồng Đỏ Treo Giá Gỗ Lim

420.000

Chuông Đồng 250kg Bằng Đồng Đỏ Treo Giá Gỗ Lim được Bảo Long chế tác cho chùa Long Thạnh. Chuông có tiếng vang chuẩn, chất lượng tốt.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)