Chuông Đồng 200kg Bằng Đồng Đỏ Cho Chùa

420.000

Chuông Đồng 200kg Bằng Đồng Đỏ Cho Chùa là đồ thờ mới nhất được đúc thủ công tại Bảo Long. Chuông có độ hoàn thiện tốt, tiếng chuông hay.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)