Chuông đồng 100kg Đúc Thủ Công Bằng Đồng Đỏ

420.000

Bảo Long vừa đúc Chuông đồng 100kg Đúc Thủ Công Bằng Đồng Đỏ theo yêu cầu. Đồ thờ có chất lượng hoàn thiện tốt, tiếng chuông hay.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)