Đúc Đại Hồng Chung 800kg Cho Chùa Quảng Xá

Bảo Long vừa Đúc Đại Hồng Chung 800kg Cho Chùa Quảng Xá, Đồng Nai. Chiếc Chuông đạt chất lượng chuẩn, tiếng ngân vang.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)