Long Ngai Bằng Đồng 81cm Mạ Vàng 24k

Long Ngai bằng đồng 81cm Mạ vàng 24k là đồ thờ cao cấp tại Bảo Long. Vật phẩm gò thủ công hoàn toàn, chi tiết tinh xảo, truyền thần.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)