Liễn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ 1m07 x 1m27 Bằng Đồng

Liễn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ 1m07 x 1m27 Bằng Đồng được gò thúc thủ công hoàn toàn. Đồ thờ có kiểu dáng thẩm mĩ, đường nét chạm tốt.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)