Lư Đốt Trầm Tai Cui 40cm Bằng Đồng Thau

Lư đốt trầm tai Cui 40cm Bằng Đồng Thau là tác phẩm độc đáo, được đúc thủ công tại Bảo Long. Chiếc Lư có kiểu độc đáo, màu sắc giả cổ.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)