Đúc Chuông Đồng Nặng 200kg Cho Nhà Thờ Họ Bùi Tại Thái Bình

Cơ sở Lư Đồng Bảo Long vừa hoàn thiện lắp đặt quả chuông đồng nặng 200kg cho nhà thờ họ Bùi tại Thái Bình. Chuông được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt là chất âm ấm, ngân, vang. Xem ngay!

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)