Đôi Lọ Hoa Vuông Chạm Hoa Văn Bằng Đồng Đỏ Cao 42cm

Đôi Lọ Hoa Vuông Chạm Hoa Văn Bằng Đồng Đỏ Cao 42cm được đúc thủ công theo yêu cầu. Bề mặt được chạm hoa văn và hạ màu trầm cổ.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)