Đôi Bình Bông Chạm Hoa Văn Bằng Đồng Đỏ 60cm

Đôi Bình Bông Chạm Hoa Văn Bằng Đồng Đỏ 60cm được đúc thủ công từ đồng đỏ thanh khiết. Bề mặt chạm hoa văn Rồng Phượng ý nghĩa.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)