Chuông Bát – Chuông Tụng Bằng Đồng ĐK 50cm Màu Giả Cổ

Chuông Bát – Chuông Tụng Bằng Đồng ĐK 50cm Màu Giả Cổ có kiểu dáng đẹp, tiếng Chuông chuẩn. Đồ thờ được đúc thủ công hoàn toàn.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)