Tấm Cuốn Thư Đại Hùng Bảo Điện Bằng Đồng Mạ Vàng 24k Khổ 1m97 x 97cm

Tấm cuốn thư chữ chiện chim phượng bằng đồng mạ vàng 1m97 là dòng sản phẩm cao cấp với thiết kế được đặt riêng yêu cầu, được gò thúc tay hoàn toàn thủ công bởi đôi bàn tay của những nghệ nhân tài hoa nhất tại làng nghề.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)