Chậu Tắm Phật Cửu Long Bằng Đồng Dát Vàng 9999

Chậu Tắm Phật Cửu Long Bằng Đồng Dát Vàng 9999 là đồ thờ Phật được chế tác riêng, chất lượng cao cấp. Sản phẩm có bề mặt Dát vàng chuẩn.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)