Đại Hồng Chung 1060kg Cho Chùa Thiên Phúc

Đại Hồng Chung 1060kg Cho Chùa Thiên Phúc là dự án đúc Chuông lớn do Bảo Long thực hiện. Chiếc Chuông được đúc trực tiếp tại chùa.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)