Chiêng Đồng Đk 1m Gò Thủ Công Ám Hoa Văn

380.000

Chiêng Đồng Đk 1m Gò Thủ Công Ám Hoa Văn là mẫu Chiêng đồng chất lượng tại Lư Đồng Bảo Long. Chiêng có tiếng chuẩn, ngân vang.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)